Φόρμα Εγγραφής Δρομέα
1. Επιλέξτε τον αγώνα που θέλετε να συμμετάσχετε
*
*
2. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3. Συμπληρώστε την καλύτερη επίδοσης σας σε αντίστοιχο αγώνα με αυτόν της επιλογή σας, τα τελευταία τρία χρόνια
4. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
*
*
*
*
*
*
*
*
5. Στοιχεία επικοινωνίας πλησιέστερου συγγενή σε περίπτωση ανάγκης
*
*
*
6. Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και δηλώστε μας υπεύθυνα ότι συμφωνείτε και τα αποδέχεστε
Συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, αναγνωρίζω ότι είμαι υπεύθυνος/η για τη δική μου ασφάλεια κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα δρόμου της επιλογής μου στη Διοργάνωση των Αγώνων Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιακό έλεγχο. Συμφωνώ ότι θα συμμορφωθώ αμέσως με τις οδηγίες των υπευθύνων της Διοργάνωσης για κάθε λόγο και αιτία συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής απόσυρσης από τον αγώνα δρόμου της επιλογής μου σε περίπτωση Ιατρικής Συμβουλής. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά το τέλος του. Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος / εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους διοργανωτές και τους χορηγούς της διοργάνωσης για προωθητικούς λόγους.
Τέλος δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής, καθώς επίσης και τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην Διοργάνωση και στη συμμετοχή μου σε αυτήν και τις αποδέχομαι.
7. Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Η Οργανωτική Επιτροπή Των Αγώνων Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων, έχει προβεί στην εναρμόνισης των λειτουργιών εγγραφής / συμμετοχής στη Διοργάνωση της, με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (GDPR), ζητείται η συγκατάθεση του κάθε συμμετέχοντα για τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (GDPR), ζητείται η συγκατάθεση του κάθε συμμετέχοντα για τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος/η δρομέας επιθυμεί τη συνολική ή μερική άρση των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το info@neasmirnihistoricrun.gr μέχρι και 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει.
8. Τρόπος πληρωμής και κόστος