Φόρμα Εγγραφής Εθελοντή
1. Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία σας
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
*
*
*
*
*
*
*
*
3. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Επιθυμώ να οδηγήσω για τις ανάγκες της διοργάνωσης
Ποίες ξένες γλώσσες γνωρίζετε καλά;
4. Επιλέξτε την θέση εθελοντικής απασχόλησης που επιθυμείτε

Η παρακάτω δήλωση επιθυμητής θέσης εθελοντικής απασχόλησης, θα ληφθεί υπόψη από την Ο.Ε. της Διοργάνωσης, χωρίς όμως να αποτελεί δέσμευση για την τελική θέση προσφοράς των εθελοντικών υπηρεσιών σας. Συνεπώς ενδέχεται να προσφέρετε τις εθελοντικές υπηρεσίες σας σε διαφορετική θέση από αυτήν που δηλώσατε.

5. Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και δηλώστε μας υπεύθυνα ότι συμφωνείτε και τα αποδέχεστε

Συμφωνώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων και συναινώ στη χρήση της εικόνας μου για τους σκοπούς του Προγράμματος Εθελοντισμού των Αγώνων Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όχι μόνο από την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από τις Δημόσιες Αρχές που συμβάλουν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Διοργάνωσης ή αμέσως μετά το τέλος της. Η παρούσα Αίτηση Συμμετοχής αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντικών υπηρεσιών μου και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση έμμισθης εργασιακής σχέσης.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία της αίτησης συμμετοχής ανήκουν σε ανήλικο/κη, τότε η υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση δήλωσης και συναίνεσης του Γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου/ης.

6. Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Η Οργανωτική Επιτροπή Των Αγώνων Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων εθελοντών/τριών, έχει προβεί στην εναρμόνιση των λειτουργιών εγγραφής / συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού της Διοργάνωσή της, με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (GDPR), ζητείται η συγκατάθεση του κάθε εθελοντή/ντριας για τις παρακάτω κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος/η Εθελοντής/ντρια επιθυμεί τη συνολική ή μερική άρση των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το info@neasmirnihistoricrun.gr μέχρι και 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει.